Leg. psykoterapeut
&
socionom

Vill du få insikt i vilka val du har gjort i ditt liv och förstå din livshistoria?

En kontakt med mig börjar med ett bedömningssamtal varefter vi kommer överens om att etablera en vidare kontakt.

Denna kan vara en längre terapeutisk kontakt eller en kortare beroende på behov och möjligheter. Det kan också handla om enstaka samtal som har rådgivande eller motiverande syfte.

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grund vilket sammanfattningsvis kan uttryckas att du får en ökad förståelse och insikt för bakomliggande orsaker till dina psykiska besvär.

Fokusområden:

* Fokuserad psykodynamisk korttidsterapi
* Längre psykoterapierkrisbearbetning
* Akuta och tidigare trauman
* Motivationsarbete
* Konsultationer
* Parsamtal

Catharina Plesner

Jag är utbildad socionom och leg psykoterapeut.
Arbetar med psykisk ohälsa som kan gestalta sig på olika sätt som depression, nedstämdhet, relationsproblem, krisbearbetning, ångest, oro, lågt egetvärde.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med nyktra alkoholister och drogberoende i tillfriskningsprocess samt vuxenbarnproblematik.

Jag har avtal om psykoterapi med Region Skåne vilket innebär att läkare på vårdcentral kan remittera dig för 15 till 25 samtal.

Titta gärna på vårdguiden. Där hittar du mer information om hur remiss erhålles.Vill du gå i terapi hos mig utan remiss gäller ordinarie pris.

Du är välkommen till att kontakta mig så förklarar jag hur processen går till.
Jag har även kvällsmottagning.

Kontakt
040 97 25 10
catharina@plesner.se

Länk till vårdguiden (1177.se)

Här hittar du mottagningen

Min psykoterapimottagning ligger centralt i Malmö vid Gustav Adolfs Torg, Lilla Nygatan 11.