Catharina Plesner

socionom, leg. psykoterapeut 

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grund vilket sammanfattningsvis kan uttryckas att du får en ökad förståelse och insikt för bakomliggande orsaker till dina psykiska besvär.


Jag har lång gedigen erfarenhet av att arbeta med nyktra alkoholister och drogberoende i tillfriskningsprocess samt vuxenbarnproblematik.

Avtal om psykoterapi finns med Region Skåne vilket innebär att läkare på vårdcentral kan remittera dig för 25 samtal.

Fokusområden:

  • Psykodynamisk terapi
  • Motivationsarbete
  • Konsultationer
  • Parsamtal

Adress & kontakt:

Gustav Adolfs Torgs Psykoterapimottagning

Catharina Plesner

Lilla Nygatan 11

211 38 Malmö


070-368 01 51

catharina@plesner.se